האם סוף סוף מצאתי המבורגר מושלם?

הבאם הגיע הזמן למדד גלבוע מושלם?

To view this content, you must be a member of Niv's Patreon
Already a qualifying Patreon member? Refresh to access this content.

השארת תגובה