עדכונים לפטרונים לקראת אוגוסט

אז מה צפוי לנו: פרק חדש בסדרת הבשר, סרטונים חדשים בקורס האלכוהול, והאם יהיה מפגש זום או מפגש אמיתי 😊

To view this content, you must be a member of Niv's Patreon at $0.01 or more
Already a qualifying Patreon member? Refresh to access this content.

Leave a Reply